Giá Nông Sản Ngày 16/10/2018

0
468

GÍA NÔNG SẢN NGÀY 16/10/2018

Mặt hàng Giá Thay Đổi
Cà Phê ĐăkLăk 37,300
Cà Phê Gia Lai 37,200
Cà Phê Lâm Đồng 36,600
Giá Hạt Tiêu 55,000
Giá Ngô ( Bắp ) 6,700
Giá Đậu Tương 35,000

ĐĂNG BÌNH LUẬN